Cassatie in strafzaken

De cassatieprocedure in strafzaken is niet te vergelijken met de procedure in feitelijke aanleg. Er wordt hier niet meer gekeken naar de feiten zelf, maar enkel naar hoe de procedure is verlopen en naar de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast.

Wij zijn gespecialiseerd cassatie in strafzaken en kunnen u snel een advies geven ten behoeve van de cliënt. In onderstaande Quick Scan kunt u het betreffende arrest en (eventueel) de pleitnota in hoger beroep uploaden. Als deze scan positief is en uw client wenst de cassatieprocedure uit te voeren, kunnen wij cassatieadvies uitbrengen. Mocht de Hoge Raad casseren krijgt u uiteraard de zaak weer terug. 

Upload hier het arrest en de pleitnota voor een Quick Scan

Tariefafspraak cassatie

Onze passende tarieven kunnen in overleg met uw cliënt worden bepaald. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken over de kosten voor de gehele procedure. Cassatie op toevoeging is bespreekbaar. 

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig instellen van cassatie bij de griffie van het gerechtshof of de rechtbank. 

Cassatieadvocaat.eu is een initiatief van Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation.