De cassatieprocedure

De Hoge Raad kan een beslissing vernietigen en de zaak terugsturen naar een andere rechter.