Cassatie rechtsgebieden

Cassatie Burgerlijk (civiel) recht

De civiele cassatie beslaat een breed terrein. Onder civiele cassaties vallen onder meer zaken op het gebied van personen- en familierecht, arbeidsrecht, erfrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht, vervoersrecht, het intellectuele eigendom, faillissementsrecht en ruilverkaveling. 

Michael van Basten Batenburg is binnen Delissen Martens de cassatie advocaat op het gebied van civielrecht.

Cassatie familierecht

De rechtsgebieden familierecht, personenrecht en erfrecht is een aparte specialisatie binnen onze cassatie praktijk.   

Michael van Basten Batenburg is binnen Delissen Martens de cassatie advocaat op het gebied van familierecht.

Cassatie belastingrecht

De Hoge Raad is ook de hoogste rechter in fiscale zaken.

Ivo Janssens is de cassatieadvocaat belastingrecht bij Delissen Martens.

Cassatie in Aruba, Bonaire en Curaçao

Ook zaken die onderworpen zijn aan de rechtsmacht van het G.E.A. , het hoogste rechtscollege van de Nederlandse Antillen, kunnen aan de Hoge Raad worden voorgelegd. De Nederlandse Antillen heeft een eigen rechtsstelsel, dat sterke overeenkomsten vertoont met het Nederlandse recht.

Bekijk alle cassatie advocaten

Cassatieadvocaat.eu is een initiatief van Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation.