Ga direct naar de inhoud.

Cassatie uitspraken Civiel Recht

 • Burenrecht. Grensoverschrijdende opbouw. Uitspraak
 • Passeren van een bewijsaanbod en verlaten van de rechtsstrijd. Uitspraak
 • Beroepsaansprakelijkheid. Bewijs van de overeengekomen opdracht? Uitspraak 
 • Grenzen van de rechtsstrijd. Hof heeft miskend dat geen grief is gericht tegen afwijzing vordering in eerste aanleg ten aanzien van één van de eisers. HR doet zelf de zaak af. Uitspraak
 • Vordering overheidswerknemer (art. 21 lid 1 Wet privatisering ABP) tegen werkgever tot compensatie omdat over gratificaties geen pensioenpremie is ingehouden. Uitspraak
 • Vaststelling Nederlanderschap; art. 17 RWN. Verloren gaan Nederlandse nationaliteit door vrijwillig verkrijgen andere nationaliteit Uitspraak
 • Hoge Raad over de ambtshalve toetsing van de redelijkheid en billijkheid door de rechter Uitspraak
 • Vormerkung en derdenbeslag Uitspraak
 • Rolreglement Hof Uitspraak
 • Boetebeding in koopakte Uitspraak
 • Ontslag op staande voet Uitspraak
 • WSNP schuldsaneringsregeling  Uitspraak
 • Huur bedrijfsruimte Uitspraak
 • Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Aansprakelijkheidsrecht. Letsel veroorzaakt door dier waarvan de benadeelde medebezitter is. Art. 6:179 BW. Vraag of regel Hangmatarrest (HR 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6095, NJ 2011/465) van toepassing is. Bedrijfsmatig gebruik van het dier, art. 6:181 BW. Uitspraak
 • Procesrechtelijke vraag: in hoger beroep geen grief gericht tegen afwijzing vordering in eerste aanleg ten aanzien van één van de eisers. Uitspraak 
 • Erfrecht; testament nietig in verband met een geestelijke stoornis bij erflater? Uitspraak  JBPR 2015/31 met annotatie van Mr. P.M. Vos, NJ 2015/350 met annotatie van S. Perrick, NJB 2015/410, RvdW 2015/308, RFR 2015/56, ERF-Updates.nl 2015-0122, Rechtspraak.nl 
 • Koop van een pony. Non conformiteit; dwaling. Uitspraak  RvdW 2013/481, Rechtspraak.nl 
 • Wet Personenvervoer 2000, overgang personeel bij overgang van de concessie. Beleidsvrijheid werkgever bij selectie unieke niet inwisselbare functies. Uitspraak  JAR 2012/188 met annotatie van mr. J. Dop, NJB 2012/1424, RvdW 2012/825, RAR 2013/49, AR-Updates.nl 2012-0541, Rechtspraak.nl 
 • Griffierecht niet tijdig voldaan; hardheidsclausule. Uitspraak RvdW 2012/673, NJB 2012/778, NJ 2012/275, Rechtspraak.nl 
 • Beslagrecht en faillissement Uitspraak  JOR 2011/208 met annotatie van J.J. van Hees, NJ 2011/372 met annotatie van A.I.M. van Mierlo, RvdW 2011/565, RN 2011/69, JBPR 2011/28, NJB 2011, 982, Rechtspraak.nl 
 • Devolutieve werking in hoger beroep Uitspraak RvdW 2011/471, NJB 2011, 807, Rechtspraak.nl 
 • Eisen waaraan een cassatiemiddel moet voldoen Uitspraak  JBPR 2011/6 met annotatie van R.P.J.L. Tjittes, RvdW 2010/1328, NJB 2010, 2098, NJ 2013/124, Rechtspraak.nl 
 • Deventer Moordzaak; Smaad en onrechtmatigheid Uitspraak  RvdW 2010/1123, NJB 2010, 1816, NJ 2010/529, Rechtspraak.nl 
 • Letselschade treinreiziger na val van perron Uitspraak  RvdW 2009, 695, Rechtspraak.nl 
 • Antilliaanse zaak; stelplicht en bewijsaanbod Uitspraak RvdW 2007, 699, NJB 2007, 1691, Rechtspraak.nl 
 • Uitzetting invalide asielzoeker uit een AZC Uitspraak AB 2005, 103 met annotatie van GAvdV, JV 2005/115, Rechtspraak.nl 
 • Huurrecht en woningruil Uitspraak WR 2005, 12, NJ 2005, 4, Rechtspraak.nl
 • Beroepsaansprakelijkheid agrarisch makelaar Uitspraak PW 2004, 21708, NJ 2004, 82, Rechtspraak.nl 
 • 5:95 BW tijdige oproeping in het geding; huurrecht Uitspraak  JBPR 2003/42 met annotatie van mr. M.O.J. de Folter, RvdW 2003, 48, NJ 2003, 244, Rechtspraak.nl

Lees ook