Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

Richtsnoeren voor mondelinge behandeling door rechter-commissaris in meervoudig te beslissen zaken

Een werknemer klaagt in cassatie dat het hof uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting door de mondelinge behandeling niet (althans niet behoudens bijzondere omstandigheden) voor dezelfde rechters als die de beslissing nemen te laten plaatsvinden. 

Lees meer: Richtsnoeren voor mondelinge behandeling door rechter-commissaris in meervoudig te beslissen zaken

De Hoge Raad over de aanvaardbaarheid van de zorginfrastructuur van het LSP

Bij een gedigitaliseerde samenleving hoort tevens een medische cloud waarbij medische persoonsgegevens elektronisch beschikbaar zijn en uitgewisseld kunnen worden. Een dergelijk systeem is het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het EPD kwam in 2011 niet van de grond: het werd wegens een gebrek aan veiligheid door de Eerste Kamer verworpen. Nadien is er met de reeds ontwikkelde infrastructuur een ´doorstart´ opgesteld: de zogenoemde zorginfrastructuur. In de onderhavige zaak bepleit de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) dat de zorginfrastructuur vanuit het oogpunt van privacy, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en het medisch beroepsgeheim onrechtmatig is. 

Lees meer: De Hoge Raad over de aanvaardbaarheid van de zorginfrastructuur van het LSP

De Hoge Raad over immuniteit en ambtshalve toetsing

Een in Nederland gevestigde vennootschap stelt onder verwijzing naar de – door Paris Club opgezette – schuldsaneringsregeling een vordering in tegen de staat Irak. De vennootschap baseert haar vordering op een overeenkomst die in 1981 tussen beide partijen was gesloten. Het gerechtshof Den Haag veroordeelt Irak daarop bij verstek tot betaling van een fors geldbedrag. 

Lees meer: De Hoge Raad over immuniteit en ambtshalve toetsing

De Hoge Raad is het eerste gerecht met een volledig digitale procedure.

In civiele vorderingszaken bij de Hoge Raad wordt vanaf 1 maart 2017 digitaal geprocedeerd. 

Lees meer: De Hoge Raad is het eerste gerecht met een volledig digitale procedure.

Uitspraak procesrecht en stelplicht

(Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen.

Burenrecht. Grensoverschrijdende opbouw. Bouwen over helft mandelige muur. Betekenis rapport partijdeskundige. Passeren bewijsaanbod in appel, stelplicht.

Lees meer: Uitspraak procesrecht en stelplicht

De motivering van alimentatiebeslissingen

Deze blog gaat over de motivering van alimentatiebeslissingen, mede bezien in het licht van de recente uitspraak van de Hoge Raad van vrijdag 4 december 2015¹ en de ontwikkelingen in de politiek over dit onderwerp.

Een blog van Katrien van Stratum

Lees meer: De motivering van alimentatiebeslissingen