Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

De Hoge Raad is het eerste gerecht met een volledig digitale procedure

In civiele vorderingszaken bij de Hoge Raad wordt vanaf 1 maart 2017 digitaal geprocedeerd. 

Lees meer

De Hoge Raad over immuniteit en ambtshalve toetsing

Een in Nederland gevestigde vennootschap stelt onder verwijzing naar de schuldsaneringsregeling een vordering in tegen de staat Irak. De vennootschap baseert haar vordering op een overeenkomst die in 1981 tussen beide partijen was gesloten. Het gerechtshof Den Haag veroordeelt Irak daarop bij verstek tot betaling van een fors geldbedrag.

Lees meer

De Hoge Raad over de aanvaardbaarheid van de zorginfrastructuur van het LSP

Het Elektronisch Patiënten Dossier kwam in 2011 niet van de grond: het werd wegens een gebrek aan veiligheid door de Eerste Kamer verworpen. Nadien is er met de reeds ontwikkelde infrastructuur een 'doorstart' opgesteld: de zogenoemde zorginfrastructuur. In de onderhavige zaak bepleit de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) dat de zorginfrastructuur vanuit het oogpunt van privacy, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en het medisch beroepsgeheim onrechtmatig is. 

Lees meer

Richtsnoeren voor mondelinge behandeling door rechter-commissaris in meervoudig te beslissen zaken

Een werknemer klaagt in cassatie dat het hof uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting door de mondelinge behandeling niet (althans niet behoudens bijzondere omstandigheden) voor dezelfde rechters als die de beslissing nemen te laten plaatsvinden. 

Lees meer