De Hoge Raad is het eerste gerecht met een volledig digitale procedure

In civiele vorderingszaken bij de Hoge Raad wordt vanaf 1 maart 2017 digitaal geprocedeerd. Nieuwe zaken worden digitaal ingediend en de uitwisseling van stukken en informatie over de zaak tussen de partijen en de Hoge Raad loopt via het digitale systeem van de Hoge Raad. De Hoge Raad is het eerste gerecht met een volledig digitale procedure.

In verzoekschriftzaken wordt in cassatie voorlopig nog op de oude (papieren) manier geprocedeerd. In de toekomst zal de hele cassatieprocedure digitaal worden, dus ook in straf- en belastingzaken. Dit wordt in stappen ingevoerd. Vorig jaar werd het al mogelijk om opmerkingen in een fiscale prejudiciële procedure bij de Hoge Raad digitaal in te dienen.

 

Bron: rechtspraak.nl

Terug naar overzicht